Telemark, norsk kunsthåndverker som arbeider med tre. Sammen med Lillian Dahle og Elisabeth Engen dannet hun i 1983 frisnekkergruppen Gullregn i Bergen og stod i forreste rekke som en fornyer i norsk trekunst ved et fullstendig fritt forhold til dette tradisjonsbundne faget. Kister og skap sprudler av fantasifulle ideer både når det gjelder form og farge. Hun har også utført offentlige utsmykninger, bl.a. en altertavle i Bergen Landsfengsel (1992) og et relieff i tre ved Fredrikstad politikammer (1993). Gjernes laget også Regjeringens bryllupsgave til prinesse Märtha Louise og Ari Behn, to skap kalt «Ikoner for hjertene», fylt opp med gjenstander av kunsthåndverkere fra hele landet.