Li, tettsted i Fjell kommune, Hordaland, ved Kobbaleia på østsiden av Sotra, lengst sør i kommunen.