Leopold Gmelin, tysk kjemiker, professor i kjemi og medisin i Heidelberg 1814–51. Kjent for sin oppdagelse av en rekke stoffer, bl.a. rødt blodlutsalt. Han innførte også betegnelsene ester og keton, men fremfor alt er han kjent for sin bok Handbuch der theoretischen Chemie (1817). Boken er kommet ut i stadig reviderte utgaver, og Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie er det sentrale oppslagsverk i uorganisk kjemi.