Leonard Feather, britisk-amerikansk komponist og jazzskribent. Han bosatte seg permanent i USA i 1939, og arbeidet som skribent, radiopresentatør, konsertarrangør, komponist, plateprodusent og PR-mann, det siste for bl.a. Duke Ellington. Feather var en av de første jazzkritikere som gikk inn for den nye bebopstilen midt i 1940-årene; hans bok Inside Bebop (1949; gjenutgitt som Inside Jazz i 1977) er blitt en klassiker. Han var medarbeider i jazzmagasiner i mange land, spesielt aktiv i de amerikanske Metronome og Down Beat. Av andre bokutgivelser kan nevnes Encyclopedia of Jazz (1955 o.fl. utg.), From Satchmo to Miles (1972), The Passion for Jazz (1980) og The Jazz Years: Ear Witness to an Era (1986).