Leblanc-prosessen, tidligere mye benyttet kjemisk prosess til fremstilling av soda av koksalt, oppfunnet ca.1790 av den franske kjemiker Nicolas Leblanc. Prosessen består av 3 trinn. Først overføres koksalt til natriumsulfat: 2NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2HCl, så reduseres natriumsulfatet til natriumsulfid: Na2SO4 + 2C = Na2S + 2CO2, og til slutt overføres natriumsulfidet til soda ved behandling med kalsiumkarbonat: Na2S + CaCO3 = Na2CO3 + CaS. Mot slutten av 1800-tallet ble Leblanc-prosessen fortrengt av Solvay-prosessen.