Lars-Levi Laestadius, svensk forfatter og regissør. Sjef for stadsteatrene i Hälsingborg (1946–50 og 1968–73), Malmö (1950–60) og Stockholm (1960–65). Mest kjent er han for komedier som Herr Blink går över alla gränser (1943) og Melodi på lergök (1945).