Langaard, norsk slekt som visstnok opprinnelig kommer fra Jylland. Den norske stamfar, skipper i Lillesand Lars Christensen Langaard (1714–92), var far til skipskaptein Niels Christian Larsen Langaard (1744–1816). Hans sønn skipper Mads Christian Langaard (1774–1854) var far til bl.a. grunnleggeren av Frydenlunds Bryggeri, grosserer Mads Ellef Langaard (1815–91), kjøpmann Nils Christian Langaard (1817–68) og grunnleggeren av tobakksfabrikken Conrad Langaard A/S, grosserer Conrad Christian Parnemann Langaard (1823–97). M.E. Langaard var far til mesenen og kunstsamleren, fabrikkeier Knud Christian Langaard (1849–1922), som igjen var far til bl.a. rittmester Mads Conrad Langaard (1881–1950; gift 1) 1909–18 med sangerinne Borghild (Bryhn) Langaard (1883–1939), 2) 1931–? med skuespiller og teatersjef Ellen Isefiær. 1899–1985), kunsthistorikeren Johan Henrik Langaard (1899–1988; gift med kunsthistorikeren Ingrid Lindbäck Langaard, 1897–1982), og Karsten Fredrik Langaard (1900–44). Sistnevnte var far til industrimannen Christian Langaard (f. 1927). C.C.P. Langaard var far til generalkonsul og fabrikkeier Rasmus Agerup Langaard (1860–1908), og dennes sønn fabrikkeier Conrad Langaard (1890–1950) var far til fabrikkeier Rasmus Langaard (1925–2007).