LPG-skip, skip med kule- eller sylinderformede tanker for transport av flytende gass under trykk og/eller nedkjølt. Se gasstanker.