Kyrene, antikk gresk by nær Bayda i det nåværende Libya, hovedstaden i Kyrenaika. Den ble grunnlagt 631 f.Kr. av greske kolonister fra Thíra. Kyrene var sentrum i et kongedømme med samme navn, et fruktbart område med stor produksjon av korn og kjøtt. Mange kjente menn er født der: forfatteren Kallimakhos, geografen Eratosthenes, filosofen Aristippos o.a. Byen begynte å forfalle alt i hellenistisk tid og er nå et ruinfelt (Gurena). Utgravninger med betydningsfulle funn, særlig av innskrifter og skulptur.