Kyllingen, norsk predikant; var med i den haugianske vekkelse fra 1802, flyttet etter H. N. Hauges ønske til Romsdal 1809. Kyllingen tok opp forkynnerarbeidet igjen etter Hauges fengselsopphold (1815).