Kvindelige Studenters Sangforening, kor tilknyttet Universitetet i Oslo, stiftet 1895, et av verdens eldste kvinnelige akademiske kor. Koret har vært dirigert av O. A. Grøndahl, O. M. Sandvik, Alfred Russ, Per Winge, Emil Nielsen, Agnes Brevig 1935–66, Ingeborg Kindem 1966–78, Christian Killengreen 1978–92, Ann Sæthre 1992–97, Tor Morten Halvorsen 1997–2003 og Anne Karin Sundal 2003–. Korets program har i de senere år bestått av bestillingsverker og verker av samtidskomponister. Flere turneer, bl.a. til Amerika.