Konstantin 5 Kopronymos, keiser 741–775, sønn av Leo 3. Han fortsatte med stor energi farens kamp mot helgenbildene (se billeddyrkelse) og geistligheten. Konstantin kriget hårdnakket mot arabere og slavere, men mistet Ravenna til langobardene 751. Far til Leo 4.