Knut Hendriksen, norsk operaregissør; sønn av A. O. Hendriksen. Ansatt ved Kungliga Teatern i Stockholm 1969, permisjon i tiden 1980–84, hvor han fungerte som førsteregissør med operasjefs ansvar ved Den Norske Opera. Utgav biografien Ole Bull (2000), om sin tippoldefar.