Klaus Berntsen, dansk politiker, ble valgt inn i Folketinget 1873 og sluttet seg der til Venstres moderate fløy. Innenriksminister 1908–09. I 1913 dannet han sitt eget ministerium hvor han var stats- og forsvarsminister, men måtte gå av etter de radikales valgseier i 1913. Forsvarsminister 1920–22 og minister uten portefølje 1922–24. Berntsen var formann og en drivende kraft i den kommisjon som forberedte grunnloven av 5. juni 1915. Etter å ha vært medlem av Folketinget i 50 år, gav Berntsen ut sine erindringer i tre bind 1922–25.