Kjell Engebretsen, norsk politiker (A), cand.mag. og sosionom. Administrasjonssjef i Oslo kommune fra 1987. Leder av Akershus Arbeiderparti 1997–2002. Medlem av Akershus fylkesting 1987–93. Stortingsrepresentant for Akershus 1993–2005.