Kildal, norsk slekt med navn etter gården Kiledalen eller Kildal i Hægeland, Vest-Agder. Søren Jensen (ca. 1619–1688) var farfar til Simon Kildal (1701–61), sogneprest i Flakstad, som igjen var far til prost Michael Heggelund Kildal (1731–1804), sogneprest i Ibestad. Dennes sønn, sorenskriver i Nordre Sunnmøre Ole Severin Kildal (1764–1818), var far til sorenskriver i Nord-Hedmark Michael Heggelund Kildal (1812–84), grosserer i Christiania Peter Wessel Wind Kildal (1814–82) og høyesterettsadvokat, stortingspresident Peter Daniel Baade Wind Kildal (1816–81). P.W.W. Kildal var far til statsråd, senere amtmann i Romsdal Birger Kildal (1849–1913), og sønner av ham var politiinspektør Birger Kildal (1877–1930) og biblioteksdirektør, generalsekretær Arne Kildal (1885–1972). Politiinspektøren var far til redaktør Birger Kildal (1904–83).