Khwaja Altaf Husain Hali, indisk urduspråklig forfatter og kritiker. Var mesteparten av sin tid knyttet til Delhi. Hans mål var å vekke muslimene i India til selvbevissthet og lojalt samarbeid med de britiske makthavere. I sekslinjede strofer (såkalte musaddas), en verseform som klagedikteren Anis hadde gjort berømt, klaget han over islams forfall. Hali skrev også ghazaler. Påvirket av engelskspråklig diktning gjorde han seg til talsmann for et nytt innhold: ikke bare vin og kjærlighet, men naturskildringer og politiske motiver skulle tillates.