Katarina av Sverige, Katarina Vadstena1331–81, svensk abbedisse, datter av den hellige Birgitta. Hun fulgte moren på reiser til Roma og Jerusalem, var hennes nærmeste medarbeider og førte arbeidet med Birgittinerordenen videre som abbedisse i Vadstena fra 1375. Hun ble aldri formelt kanonisert, men pave Innocens 8 tillot i 1474 at hun ble dyrket. Festdag 2. august. Hennes kunstneriske attributt er en hind.