Karl Gussow, tysk maler, professor ved akademiene i Weimar, Karlsruhe og Berlin. 1880–92 underviste han i Berlin, hvor Christian Krohg var hans elev. Han malte genrebilder, portretter og til dels landskaper i en fargerik, sterkt naturalistisk stil.