Kari Lise Holmberg, norsk politiker (H). Lærer i Skien fra 1973, rektor 1987–99. Medlem av Skien kommunestyre 1987-2001, ordfører 1999–2001. Vararepresentant til Stortinget 1997–2001, stortingsrepresentant for Telemark 2001-09.