Kanin, halvøy i Russland, går ut i Barentshavet øst for Kvitsjøen, 10 500 km2. Åslandskap i nord, resten er ensformig, flat tundra. Fiske, jakt og reindrift. I nordvest er Kapp Kanin (russ. Mys Kanin Nos) med fyr; nevnes i norske værvarsler.