K-innfangning, kjernefysisk prosess, den mest vanlige formen for elektroninnfangning. Et elektron fra K-skallet i atomet fanges inn av kjernen samtidig som kjernen sender ut et nøytrino. Prosessen ledsages av og påvises ved den karakteristiske røntgenstrålingen som oppstår når en ledig plass i K-skallet fylles av et elektron i en utenforliggende bane.