Julian Steward, amerikansk kulturantropolog. Hans feltarbeid blant mono- og paiuteindianere i California ble et gjennombrudd i studiet av samspillet mellom kultur og naturmiljø, bl.a. i boken The Economic and Social Basis of Primitive Bands (1936). Et annet viktig verk er Theory of Culture Change (1957). Han redigerte også standardverket Handbook of South American Indians (1946–50).