Johannes Bjerg, dansk billedhugger, utdannet som billedskjærer, debuterte som billedhugger 1909. Under et opphold i Paris 1911–14 kom han inn i kretsen omkring Picasso og studerte også Maillols og Archipenkos skulpturer. Sine nye ideer om skulptur realiserte han første gang i stort format i Abessinier (1914–15). Tanken om et usynlig lovmessig rom som omslutter skulpturen og som den utfolder sin iboende rytme i, ligger også til grunn for verker som Den svangre (1914–18), Danaïde (1919–23) og den rytmisk kompliserte Elskovskampen (1922). Han har også utført en rekke karakterfulle portrettbyster. Nasjonalgalleriet i Oslo eier bronsestatuetten Salome (ovalt hovedmotiv, 1916).