Johann Fust, tysk gullsmed og boktrykker, finansierte Gutenbergs trykkeri, som han senere overtok som dekning for sitt tilgodehavende. Sammen med sin svigersønn Peter Schöffer utviklet han trykkeriet til et av de ledende på den tid.