Bülow, vidt forgrenet mecklenburgsk uradelsslekt, kjent siden 1231, da Gotfred von Bülow nevnes. Grener av slekten har opp gjennom tidene fått tittel av friherre (1705, 1839, 1903 og 1904), greve (1814 og 1881) og statsmannen Bernhard von Bülow ble fyrste (1905). Flere medlemmer av slekten kom til Danmark fra 1318 til begynnelsen av 1700-tallet; fra disse stammer flere linjer hvorav 17 medlemmer som i perioden 1656–1905 ble opptatt i den danske adel. Grener av slekten fantes også i Sverige på 1400- og 1600-tallet, og i Norge fra begynnelsen av 1800-tallet.