Johan Browallius, svensk geistlig, politiker og vitenskapsmann. Professor i Åbo 1737, først i fysikk, senere i teologi, 1749 biskop samme sted. Opptrådte på riksdagen 1746–47 og 1751–52 som hattepartiets erklærte tilhenger, hevdet kraftig stendenes suverenitet (skriftet Om irriga begrepp rörande fundamentallagen). Browallius utgav en rekke tidsskrifter av økonomisk eller moraliserende art og utfoldet en mangesidig forfattervirksomhet, som spente over teologi, filosofi, pedagogikk, språk- og naturforskning.