Jeremiah Clarke, engelsk komponist og organist. Var organist bl.a. i St. Paul's Cathedral. Hans mest kjente verk er The Trumpet Voluntary; ble tidligere tilskrevet Purcell.