Jelsnes, tettsted i nordre del av Sarpsborg kommune, Østfold, nord på Tunøya som dannes av Glommas østre og vestre løp.