Jan Sahl, norsk politiker (KrF), kateket. Medlem av Vestvågøy kommunestyre 1975–78 og 1987–97, diverse tillitsverv i kristelige organisasjoner. Stortingsrepresentant for Nordland 1997-2009.