Jacques Loeb, tyskfødt biolog og fysiolog. I 1891 kom han til USA, hvor han bl.a. var professor i Chicago, i California og fra 1910 til sin død ved Rockefeller Institute i New York. Loeb var aktiv på mange felter innen biologi og fysiologi. Han hadde en meget stor innflytelse på samtiden, både pga. sin idérikdom og sine store evner som eksperimentator. Mest kjent er han for sine forsøk med kunstig partenogenese (jomfrufødsel). Ved kjemisk påvirkning av egg fra sjøpinnsvin og padder fikk han disse eggene til å utvikle seg uten befruktning. Loeb utførte også grunnleggende arbeider over proteiners fysikalsk-kjemiske egenskaper. I sine senere år skrev han flere bøker med mer naturfilosofisk innhold.