Padder, amfibiefamilie i ordenen haleløse amfibier. De har som regel vortet, ru hud rik på giftige kjertler, bred kropp og korte bakben. Hopper ikke så godt som froskene. Størrelse fra ca. 1,5 cm til over 24 cm. Legger egg i form av lange slimsnorer i vann. Finnes i Eurasia, Amerika og Afrika. 335 arter i 25 slekter er kjent, hovedsakelig fra varmere land. De fleste tilhører slekten Bufo. Hos oss bare én art, nordpadde B. bufo, tidligere kalt vanlig padde. I våre naboland finnes strandpadde B. calamita og grønnflekket padde B. viridis.