Ion Druţă, moldovisk rumenskspråklig forfatter; under det sovjetiske styret ble bøkene hans utgitt i kyrillisk skrift og navnet transkribert Ion Drutse. I noveller, romaner og skuespill har han skildret forholdene på landsbygda og konflikten mellom gamle tradisjoner og den nye livsstilen som fulgte med kollektivisering og industrialisering, og hans verker, særlig romanene Ballader fra sletten (1963) og Vår godhets byrde (1970), ble offisielt kritisert for sin forherligelse av gamle dager. Druţă følte seg tvunget til å flytte til Moskva i 1969. Han gav ut bøkene sine på russisk og vant anerkjennelse hos sovjetiske litteratur- og teaterkritikere. Interessen for det moldoviske folks historie ligger til grunn for romanen Den hvite kirken (1982). Som dramatiker er han prisbelønnet for Vår ungdoms fugler (1972). Druţă har i dag en sentral plass i fornyelsen av moldovisk kultur etter 50 års sovjetstyre.