Iolaos, gresk sagnfigur, Herakles' brorsønn og trofaste følgesvenn. Etter Herakles' død oppholdt Iolaos seg på Sardinia med Herakles' barn og på Sicilia. Begge steder ble han dyrket som heros sammen med Herakles.