Interconnector, gassrørledning mellom Bacton, Storbritannia og Zeebrugge, Belgia. Binder de europeiske gassmarkeder sammen. Lengde 238 km. Driften startet 1998. Kapasitet 20 mrd. m3/år. Største eier (35%) og operatør er British Gas.