Iddefonso Cerdá, spansk byplanlegger og ingeniør, mest kjent for Barcelonas rutenettpregede byplan fra 1860-årene. Sine byplanteorier samlet han i Teoria general de la urbanización (1867, nyutgitt 1968).