Ichneumonidae, insektfamilie i ordenen årevinger. Antall norske arter er svært dårlig undersøkt. Mellom 500 og 1000 arter registrert i Norge, men trolig finnes det ca. 4000 norske arter. Artene er snylteveps, dvs. de parasitterer andre insekter. Omfatter mange store arter.