IRI, tidligere holdingselskap for bedrifter den italienske staten kontrollerte, grunnlagt 1933 og oppløst 2000. IRI var et av Europas største næringslivsforetak og omfattet bl.a. flyselskapet Alitalia, fjernsynsselskapet RAI, bankvirksomhet, bilindustri, skipsbygging og forsvarsindustri. Selskapet ble oppløst etter omfattende privatisering i 1990-årene.