Hydrocharis, (av hydro- og gr. 'gunst'), planteslekt i froskebittfamilien. 6 arter i Europa, tropisk Afrika, Asia og tempererte deler av Australia. 1 art i Norge, froskebitt.