Hovden, fiskevær på vestsiden av Langøya, lengst nordvest i kommune i Vesterålen, Nordland; 23 innbyggere (2016). Havnen er beskyttet ved betydelige moloanlegg. Vindkraftverk (vindmøller) i drift fra 1991 med 0,4 MW i installert ytelse og 1,0 GWh produksjon i et normalår. Hovden har ved Fv. 915 forbindelse langs Langøyas vestside via fiskeværet Nykvåg til Fv. 820 (Ramberg–Bø tettstedStraumeSortland). Hovden har adskillig turisttrafikk.