Horn af Rantzien, en svensk slekt av tysk opprinnelse, som har sitt tilnavn etter slektsgodset Ranzin i Pommern. Guvernør i Narva, general og riksråd Henning Rudolf Horn (1651–1730) fikk svensk grevetittel 1719; denne slektsgrenen døde ut 1892. Hans bror oberst Carl Gustaf Horn (1651–1707) ble far til bl.a. hoffmarskalk Gustaf Jacob Horn (1706–56), som sammen med sine brødre fikk friherretittel 1719; denne slektsgrenen døde ut 1775. Deres angivelige fetter Kristofer Henrik Horn ble stamfar til en gren som fikk svensk friherretittel 1763, men døde ut allerede 1782. En annen av hans etterkommere ble naturalisert som svensk adelsmann 1778, og dennes etterslekt er den eneste nålevende slektsgren.