Hofsfoss, 12 m høy foss i Ådalselv, Ringerike kommune, Buskerud, 2 km nord for Hønefoss. Hofsfoss og nedenforliggende Follumfoss ble i 1978 bygd ut for en samlet fallhøyde på 26,8 m; Hofsfoss kraftverk (27 MW i maks. ytelse og 135 GWh i midlere årsproduksjon). Hofsfoss er også navnet på selve industristedet, som har vokst seg sammen med Follum og Begnamoen og med Hønefoss tettsted.