Hillestad, tettsted i Kongsberg kommune, Buskerud, ved Dalselva et par km ovenfor Heistadmoen, rundt 13 km sør for bysenteret. Boligområde.