Hieronymus van Alphen, nederlandsk forfatter, mest kjent for sine barnedikt, som inspirert av opplysningstidens frihets- og likhetsideal, bl.a. Jean-Jacques Rousseaus ideer, bidrog til et mer humant syn på barneoppdragelsen.