Larvik, en av Norges største trebygninger, oppført i 1670-årene for U. F. Gyldenløve som stattholderresidens og hovedsete for grevskapet Laurvigen. Fredet; nå bymuseum for Larvik.