Hellandsdalen, hoveddalføret i Sauda kommune, Rogaland, fra tettstedet Sauda mot øst, senere nordøst; 166 innbyggere ovenfor Sauda tettsted (2017). Gjennom dalen renner Saudavassdragets hovedløp Storelva. Øverst i Hellandsdalen ligger Hellandsbygd hvor Fv. 520 går over Ekkjeskaret (900 moh.) til Røldal.