Sauda

Sauda er en kommune i Rogaland fylke, lengst nord i Ryfylke. Kommunen omfatter områdene omkring Saudafjorden, Boknafjordens nordligste arm, og fjelltraktene nordover til fylkesgrensen mot Vestland fylke (tidligere Hordaland). Sauda grenser mot kommunene Etne i vest og nordvest og Ullensvang i nord og nordøst, begge i Vestland. For øvrig grenser Sauda til Suldal i sørøst og sør. Hele artikkelen

Ny artikkel