Sauda

Sauda, kommune lengst nord i Ryfylke, Rogaland fylke, omfatter områdene omkring Saudafjorden, Boknafjordens nordligste arm, og fjelltraktene nordover til fylkesgrensen mot Hordaland. Sauda grenser mot kommunene Etne i vest og nordvest og Odda i nord og nordøst, begge i Hordaland. For øvrig grenser Sauda til Suldal i sørøst og sør. Sauda ble opprettet som kommune ved utskilling fra Suldal i 1842. Hele artikkelen

Ny artikkel