Heer, tettbebyggelse i Frogn kommune, Akershus, 3 km nordøst for Drøbak sentrum; del av Drøbak tettsted. Boligområde.