Harappa, landsby i Pakistan, Punjab. Siden 1921 er det her gravd ut rester av en stor by fra Induskulturen (ca. 2500–1500 f.Kr.), i størrelse bare forbigått av Mohenjo Daro. Består av et regelmessig anlagt byområde med et høyereliggende citadell med befestninger. Av interesse er funnet av flere store kornkamre.