Citadell, indre, selvstendig del av en større festning, bestemt til å danne besetningens siste tilfluktssted eller reduit. Citadellet ble ofte lagt på en høyde; skulle også tjene til å holde en opprørsk befolkning i tømme.